Túi Bọc Sầu Riêng

Túi bọc sầu riêng Thành Nhân, chuyên dùng cho các loại sầu riêng nổi bật ở Việt Nam như : Sầu riêng Ri 6, Sầu riêng chuồng bò, Sầu riêng khổ qua, Sầu riêng Cái Mơn,…giúp trái tránh được các loại côn trùng gây hại như nhện, rệp,..động vật như Sóc,..giúp trái đẹp hơn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.