Túi Bọc Na

Túi bọc Na chuyên dụng, chuyên dùng cho Na Thái, Na Dứa,…Giúp tăng năng xuất trái Na, bảo vệ trái khỏi sâu bệnh, bướm, ruồi vàng gây hại,..

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.