Túi Bọc Khổ Qua

Túi bọc khổ qua Thành Nhân, giúp tránh được ruồi vàng, nhện đỏ, rệp sáp gây hại cho trái, cho khổ qua đẹp, tăng năng xuất và xuất khẩu.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.