Túi Bọc Cam

Túi bọc Cam Thành Nhân, chuyên dùng cho các loại cam nổi tiếng ở Việt Nam như : Cam Cao Phong Hòa Bình, Cam Sành Hà Giang, Cam bù Hà Tĩnh, Cam Khe Mây Hà Tĩnh, Cam Xoàn Lai Vung, Cam Canh, Cam sành Hàm Yên, Cam Vinh,…giúp trái cam đẹp hơn, bắt mắt hơn, giữ được chất lượng của trái mà không phải sử dụng các loại thuốc, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu ra thế giới.

Hiển thị tất cả 3 kết quả