Túi Bọc Bầu, Bí

Túi bọc bầu, bí Thành Nhân. chuyên dùng cho các loại bầu, bí trồng ở Việt Nam. Giúp trái bầu, bí giữ được chất lượng, tránh sâu bệnh, côn trùng gây hại, đặc biệt giúp trái sạch, hạn chế việc sử dụng thuốc trong canh tác.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.