Thủ phủ trồng hồng xứ Nghệ giảm 70% sản lượng.

Để lại phản hồi